Industri Energi sine nettsider

Organisasjonsendringer i Karmøy Metallverk

Enhetsleder Anodemontasjen, Robin Hult, vil gå over i ny rolle som leder av forbedringsprosjekter ved KMV. Enhetsleder for HMS, Arne Martin Kjærland, vil tiltre som ny enhetsleder for Anodemontasjen.

Geir Høines konstitueres som enhetsleder HMS inntil ny leder er på plass.

Alle endringene trer i kraft med virkning fra den 1.oktober 2018.

Les mer på intranett!