Industri Energi sine nettsider

Oppfølging og granskinger etter strømutfallene i strømforsyningen til AP18

AP18 opplevde strømutfall i strømforsyningen 19.februar og 1.april. Med godt samarbeid og enestående innsats fra alle involverte klarte de begge gangene å få kontroll på de kritiske situasjonene. Fabrikksjef Ingrid Guddal sier at det er i slike situasjoner en virkelig ser verdien av å ha en så sterk organisasjon som vi har ved Hydro Karmøy.

Umiddelbart etter hendelsene ble det laget mandat for granskinger, med mål om å finne årsakene til utfallene, og ikke minst  å komme opp med anbefalinger til forbedringstiltak for KMV. Forbedringstiltakene etter granskningene er registrert i synergi og følges opp.

Granskningsteamene har vært bredt sammensatt med personer fra øvrige norske verk og fra støtteapparatet i Oslo. Det er også brukt 3.partsvurderinger. Erfaringsoverføring til andre verk er også en viktig del av dette arbeidet.

Status nå er at en er godt i gang med å koble inn alle 48 cellene, i henhold til plan.

Det rettes en stor takk til alle som har bistått under intervjurundene og gitt gode og ærlige svar; på denne måten kan en lære og bli bedre avslutter Guddal.

Nyheten er fra Hydro intranett (Eivind Skeie)