Industri Energi sine nettsider

Oppdaterte Covid – 19 retningslinjer KMV

På bakgrunn av råd fra de lokale kommunene vedr. økt smitteutvikling de siste ukene har pandemiberedskapgruppen revidert Covid -19 retningslinjene for KMV.

Det oppfordres nå til bruk av munnbind i følgende situasjoner:

  • Uvaksinerte oppfordres til å bruke munnbind
  • Ved forkjølelsessymptomer (etter negativ test)
  • Dersom en har vært i en nærkontaktsituasjon (etter negativ test)
  • Vurderes i situasjoner hvor en er tettere enn 1 meter på hverandre

I tillegg er det lagt inn krav om risikovurdering og godkjenning fra Fabrikksjef ved besøk av eksterne tilreisende/leverandører (dette gjelder ikke ved lokale besøk/leverandører) til verket. Det er også krav om negativ Covid -19 test ved disse besøkene (utføres hos BHT, se vedlegg for tidspunkt).