Industri Energi sine nettsider

Oppdatering smitteverntiltak Covid-19 i Speira

HMS-sjef Alf Einar Ørke:Regjeringen holdt i går kveld pressekonferanse der de opplyste om noen lettelser i smitteverntiltak mot Covid-19.Utkomme fra dette som får betydning for oss i Speira Karmøy er endring i karanteneregler. Endringen gjelder ved nærkontakt til andre enn husstandsmedlemmer (Nærkontakt øvrige).

For de andre smittevernreglene som gjelder oss er det ingen endring på nåværende tidspunkt.
Kommuniserte regler gjelder inntil videre. (Det er opplyst om at det kommer endringer også for nærkontakter til husstandsmedlemmer om ikke så lenge. For resten av reglene antydet de ny oppgang i begynnelsen på februar).
Kort oppsummert:
• Smittevernreglene for Speira Karmøy fra 14/12-2021 er fortsatt gjeldende inntil videre (Utsendt på e-post fra undertegnede 14/12-21).
• Endring i regler for øvrige nærkontakter (vedlagt)
• Fanget opp fra oppdatering i smittesporingsreglene (TISK)
HUSK! Hver enkelt må holde orden på hvem en har som  nærkontakter og nå skal en selv varsle disse dersom en blir smittet.