Industri Energi sine nettsider

Omfattende restrukturering i valsede produkter: opptil 735 årsverk kan ryke

Kuttene kan også ramme de norske valseverkene på Karmøy og i Holmestrand, men de fleste kuttene skjer i Tyskland.

Valsede produkter har over tid levert svært skuffende økonomiske resultater. For å styrke lønnsomheten planlegger nå Hydro å legge ned deler av folieproduksjonen ved Grevenbroich-anlegget i Tyskland, men det skal også gjennomføres forbedringstiltak på tvers av hele organisasjonen.  Dette betyr at selskapet legger ned 30 prosent av sin samlede foliekapasitet. Det vil tas en gjennomgang av kostnadsstrukturen, organisasjonen og markedsapparatet i hele divisjonen

Når det gjelder Hydro`s norske verk på Karmøy og i Holmstrand, må også disse ned i kostnadsnivå.  Det vil være opp til hvert enkelt verk hvordan de skal ta ned kostnadene. Her vil det bli en prosess med fagforeningene og og de ansatte for å finne ut hvordan man skal gjøre dette på best mulig måte.

Det vil komme flere detaljer den 24.september når Hydro arrangerer kapitalmarkedsdag.