Industri Energi sine nettsider

Nytt tillegg inn i pensjonsgrunnlaget

Industri Energi stilte ved fjorårets tariffoppgjør krav om at fast vakttillegg skulle inn i pensjonsgrunnlaget.

Hydro har nå besluttet å endre pensjonsgrunnlaget for innskuddspensjon og ytelsespensjon slik at det faste, økonomiske vakttillegget (ikke avspaseringen) for faste vaktordninger, i henhold til særavtalenes bestemmelser om Hjemmevakt, fra og med 1. januar 2020 vil inngå i pensjonsgrunnlaget. krav fra årets oppgjør om fast vakttillegg inn i pensjonsgrunnlaget

Dette vil gjelde for alle ansatte som inngår i faste vaktordninger og fører fast vaktkompensasjon jfr. særavtalenes bestemmelser. Denne beslutningen gjelder ikke Holmestrand og Magnor som har egne avtaler i denne forbindelse. For ansatte på Husnes medfører beslutningen ingen endring.

Banner AOF