Industri Energi sine nettsider

Nytt HVO på Hydro


På årsmøte i AKF Hydroklubben 19.februar ble Roald Alsaker valgt til nytt hovedverneombud og Kåre Knutsen Ferkingstad som varahovedverneombud.

Roald begynner på dagtid mandag 23.januar og første virkedag som HVO blir mandag 20.februar. Han overtar etter mangeårig HVO, Yngve Eriksen, som går av på AFP i mars.