Industri Energi sine nettsider

Nye frister ifm Årsmøte 2021

Vi satser som kjent på å avholde Årsmøte torsdag 16.september.Frist for innlevering er 1. september 2021:• *forslag til navn/kandidater på valg til årsmøte i AKF er 1.september 2021. (på valg: Nestleder, Sekretær, HVO)Sendes til valgkomiteen ved Arvid Seljestokken.• *søknader om bevilgninger på årsmøtet i AKF er 1.september 2021*.Sendes til AKF kontoret.• *forslag til årsmøte i AKF er 1.september 2021. Sendes til AKF kontoret.• forslag til vedtektsendringer er 1.september 2021.*Alle forslag til valgkomiteen, søknad om bevilgning og andre forslag skal være underskrevet av forslagsstiller.NB! Alt som ble sendt inn til opprinnelig dato (med frist 7.januar), trengs ikke sendes inn på nytt dersom det ikke er forandringer!