Industri Energi sine nettsider

Ny HR BP Karmøy Metallverk

Trygve Myhre har takket ja til stillingen som HR BP ved Karmøy Metallverk..Myhre kjenner KMV godt fra tidlegere jobber, også som konstituert HR BP i 2015/16.Tiltredelsesdato må avtales med GBS, men en satser på så fort som mulig i forhold til å unngå opphold mellom at Torbjørn Heyerdahl slutter og Myhre starter.