Industri Energi sine nettsider

Ny Enhetsleder for HMS ved Hydro Karmøy

Jan-Axel Roness vil tiltre som ny Enhetsleder HMS ved Hydro Karmøy, Metallverket. 

Roness vil overta stillingen etter Arne Martin Kjærland som ble ny Enhetsleder i Anodemontasjen i 1. oktober. Roness har i det senere vært Logistikksjef i metallverket og også hatt rollen som Økonomisjef i Karmøy Rolling Mill. Han vil tiltre sin nye stilling etter avtale.
Stillingen som Områdeleder Logistikk i administrativ enhet vil bli lyst ut i løpet av kort tid.