Industri Energi sine nettsider

Ny enhetsleder for elektrolysen AP18 ved Karmøy Metallverk

Jørn Tonheim vil tiltre som ny enhetsleder for elektrolysen AP18 ved Karmøy Metallverk.

Tonheim har hatt ulike roller i Hydro som driftsingeniør, fagleder i varmebalanse og oksidstyring, og fagleder i anodedrift og råstoff i elektrolysen AP18.
Han etterfølger Roald Holten som er utnevnt til reduction manager i Qatalum i Qatar.
Tonheim vil tiltre i stillingen 1. september 2019.

Banner AOF