Industri Energi sine nettsider

Norsk Hydro: Alunorte annonserer full nedstenging av produksjonen

Pressemelding: Hydro’s aluminaraffineri Alunorte i Brasil annonserte i dag, 3 oktober, at raffineriet klargjør for full nedstenging av produksjonen. Beslutningen ble tatt på bakgrunn av at det gamle deponiet for bauksittrester (DRS1) nærmer seg full kapasitet som følge av pålegg fra brasilianske myndigheter om å ikke bruke en ny og moderne pressfilter-teknologi og det nye deponiet for bauksittrester

Alunorte har produsert på 50% kapasitet siden mars, etter pålegg fra brasilianske myndigheter. Miljømyndighetene har bekreftet at det ikke har vært overløp eller utslipp fra deponiene for bauksittrester. Påleggene hindrer Alunorte å bruke det nyeste deponiet for bauksittrester (DRS2), som var under oppstart i Februar, samt et nytt og moderne pressfilter, som representerer en investering på over 1 milliard BRL. Pressfilteret er den mest moderne og bærekraftige teknologien som er tilgjengelig for deponering av bauksittrester, og reduserer arealet som er nødvendig til lagring og det miljømessige fotavtrykket til deponiet. Alunorte har siden embargoene ble implementert hatt dialog med myndighetene for å kunne bruke pressfilteret, samt DRS2, uten suksess.

Med bakgrunn i påleggene fra myndighetene er Alunorte tvunget til å kun bruke DRS1, som opprinnelig var planlagt avviklet, og de mindre effektive trommelfiltrene. DRS1 nærmer seg derfor levetiden raskere enn forventet, noe som tvinger Alunorte til å ta beslutningen om midlertidig, full nedstenging av produksjonen. Dette vil få umiddelbar effekt på bauksittgruven Paragominas, som også vil stanse all produksjon. Både Alunorte og Paragominas har startet nedstengingsprosessen.

– Våre ansatte har jobbet hardt de siste syv månedene for å opprettholde trygg drift og bevare arbeidsplasser. Dette er en trist dag fordi vi har verdens mest avanserte teknologi tilgjengelig for å fortsette sikker drift, men som vi er forhindret fra å bruke, og det vil påvirke arbeidsplasser, lokalsamfunn, leverandører og kunder, sier John Thuestad, konserndirektør og leder for Hydros forretningsområde Bauksitt & Alumina.

Hydro jobber tett med fagforeningene og vil gjøre sitt beste for å redusere belastningen for ansatte, men beslutningen om å stenge Alunorte og paragominas vil påvirke fast ansatte og innleide ved begge anleggene.

Selv om det er for tidlig å vurdere den totale effekten, vil beslutningen om å stenge ned Alunorte og Paragominas ha betydelige driftsmessige og finansielle konsekvenser, potensielt også for Hydros primæraluminiumportefølje, inkludert Albras.

– Vi vil fortsette å jobbe konstruktivt med myndigheter for å løfte embargoen og å gjenoppta driften, samt reetablere Alunorte som verdens ledende aluminaraffineri, sier Thuestad.

Bakgrunn

Den 16.-17. februar ble Barcarena, inkludert aluminaraffineriet Alunorte rammet av ekstrem nedbør som fortsatte i de følgende dagene. Regnet forårsaket oversvømmelse i regionen.

Interne og eksterne undersøkelser bekrefter at det ikke har vært utslipp fra deponiene for bauksittrester eller skadelige utslipp fra det kraftige regnet.

Siden 1. mars har Alunorte operert på 50% av sin kapasitet, etter ordre fra SEMAS og domstolene. Følgelig har bauxitt-gruven Paragominas og aluminiumverket Albras også redusert produksjonen med 50%.

Både Alunorte og Paragominas har gitt kollektive ferier til rundt 1000 ansatte for å bevare jobber og redusere virkningen av den reduserte aktiviteten. I juli suspenderte Paragominas midlertidig arbeidsavtaler for 80 ansatte og terminerte kontrakten for 175 ansatte hos entreprenører.

Alunorte undertegnet 5. september to avtaler som utgjør en milepæl i arbeidet for å gjenoppta normal drift. Avtalene omfatter en teknisk avtale (Terms of Adjusted Conduct – TAC) signert av Alunorte – Alumina do Norte do Brasil S.A, Norsk Hydro do Brasil Ltda., Ministério Público Federal (MPF), Pará Ministério Público (MPPA) og delstatsregjeringen i Pará, representert ved det regionale miljødirektoratet SEMAS, samt en sosial avtale (Terms of Commitment – TC) undertegnet av Alunorte – Alumina do Norte do Brasil S.A og delstatsregjeringen i Pará. TAC’en krever visse tekniske forbedringer, revisjoner, studier og betaling av matkuponger for familier som bor i området rundt Murucupi elven. TC’en omfatter ytterligere tiltak og investeringer knyttet til samfunnsutvikling i Barcarena.

Forfatter: Halvor Molland   Bilde: Hydro