Industri Energi sine nettsider

Minidatakortet: Gratis datakurs for AKF-medlemmer

AOF Haugaland vil nå i februar starte nytt datakurs som tar for seg de mest brukte Office-programmene.

Datakortet er et internasjonalt kompetansebevis som gir deg dokumentert grunnleggende datakompetanse. I utlandet kaller de datakortet for «European Computer Driving License» eller «ECDL». Dette er kurset for deg som trenger dokumentert kunnskap om data og databehandling, men vil ikke ta hele og det ordinære og mer omfattende Datakortet på en gang. Alle bedrifter har behov for folk med kunnskap om data og databehandling. Kan du dokumentere at du har slik kunnskap?

Innhold Minidatakortet:
Word 2016 – 12 timer
Excel 2016 – 12 timer
Power Point 2016 – 12 timer

 

MiniDatakortet er et studium som gjennon de 3 overnevnte moduler tar for seg noen av de vanligste kontorapplikasjonene.

Med Minidatakortet kan du dokumentere at du behersker noen av Office programmene på en effektiv og god måte. Dette  bidrar til økt trivsel, økt kvalitet og  produktivitet når du benytter PC’en på arbeidsplassen og hjemme.

Etter endt kurs vil du motta kursbevis som  dokumenterer din kompetanse.  Kurset skal bidra til økt trivsel, økt kvalitet og  produktivitet og tidsbesparelse når du benytter PCèn på arbeidsplassen og hjemme.


Krav til forkunnskaper:

Grunnleggende bruk av data

 

Kurset går i perioden 21. februar – 25. april, ved AOF Kurssenter.
Totalt 36 timer undervisning, fordelt over 9 undervisningskvelder, fra kl. 17-21

Selv om du jobber skift og ikke har anledning til å delta på alle kurskveldene, så kan du allikevel delta på kurset.

Finansiering:

Som AKF medlem kan du søke LO om utdanningsstipend på kr. 4.000,- til dekning av kursavgift,  slik at kurset blir GRATIS.  (må ha vært fullt betalende, yrkesaktivt medlem i Industri Energi i minst 6 mnd. for å få stipend) Lærebok kommer i tillegg!

Påmelding:

Ønsker du å melde deg på kurset, eller få mer informasjon,  så ta kontakt med Tone Robberstad på AOF Haugaland, tlf. 917 55 798 eller tone.robberstad@aofhaugaland.no