Industri Energi sine nettsider

Midlertidig omlegging av gangtrafikk ved Sentralgarderoben

I forbindelse med taktekkingsarbeider på Sentralgarderoben vil det fra uke 31 være behov for omlegging av gangtrafikken i området.

All gjennomgående trafikk går langs Adm. lavbygg og benytter fotgjengerfeltet i veikrysset ved HMS-avdelingen, se grønn heltrukken linje på bildet. Gangtrafikk til og fra
Sentralgarderoben styres ved sperringer som flyttes etter framdrift på taket. Brukere av sentralgarderoben må derfor påregne å benytte andre innganger til bygget enn de benytter til vanlig.

(hentet fra Hydro intranett, tekst: Eivind Skeie)