Industri Energi sine nettsider

Midlertidig nedstengning av elektrolysekapasitet på Karmøy og Husnes

Det er besluttet å midlertidig stenge ned elektrolysekapasitet på Karmøy og Husnes med 110-130 000 tonn. Dette som følge av redusert etterspørsel av pressbolt fremover og at det allerede er opparbeidet seg store lager av pressbolt.

Vi her på Karmøy vil bli kraftig berørt av dette, men Hydro skal bruke tiden godt til å oppgradere, investere og gjennomføre kompetanseheving. Med dette vil vi være godt forberedt og klar for en hurtig oppstart når markedet snur.

Det vil iike føre til permitteringer eller oppsigelser av ansatte!

I første omgang vil planlagte celler i AP18 utgå som planlagt fremover, videre vil Hall 3 og ultra celler i KTP også bli tatt ut. Det kan også komme videre utkobling litt frem i tid om ikke markedet snur.

Alnor Kjemiske er med i arbeidet om hvordan vi skal benytte denne nedstengningen og hvilke prosjekt vi skal gå videre med.

Dette skal vi komme styrket ut av!