Industri Energi sine nettsider

Melding om mulig Permittering

NHO har 22.mars mottatt melding om plassoppsigelse fra LO for samtlige av deres medlemmer bundet av tariffavtaler mellom NHO og LO med utløp før 1. juli 2018. Dette innbefatter alle overenskomster i Norsk Industri.

En eventuell streik kan tidligst starte søndag 8. april. Dersom Tariffoppgjøret 2018 fører til at noen av våre medarbeidere på Hydro Aluminium Karmøy blir tatt ut i streik, vil vi holde virksomheten i gang i henhold til Nedkjøringsavtalen utarbeidet for området. Dersom det viser det seg at streiken ikke gjør det mulig å holde virksomheten i gang på rasjonell måte, må bedriften permittere helt eller delvis.

Intranett 23.03.18

Forfatter: Torbjørn S. Heyerdahl