Industri Energi sine nettsider

Medlemsmøte i AKF Speira-klubben

Torsdag 13.oktober kl. 1545 avholdes det medlemsmøte i AKF Speira-klubben i kantine 2/»Seaside».

Sak: Lokale lønnsforhandlinger

-gjennomgang av tilbud fra bedriften

-avstemning om tilbudet skal godtas

Vel møtt!