Industri Energi sine nettsider

Medlemsmøte AKF

Mandag 14.mai kl. 1545 avholder AKF medlemsmøte i Nye infosal (Stangeland/Kopervik).

Saksliste:  

Sak 1    Protokoll 3/17

Sak 2    Tariff

Sak 3    Aktuelle saker og skriv

Sak 4    Eventuelt

Vel møtt!  

                                   Styret