Industri Energi sine nettsider

Medlemsmøte AKF

Saksliste:

Sak 1 Protokoll 1/19

Sak 2 Tariff – Hovedoppgjøret 2020

Sak 3 Landsmøtet 2020

Sak 4 Markedssituasjonen

Sak 5 Aktuelle saker og skriv

Sak 6 Eventuelt

Det vil bli servert spekemat og rømmegrøt.
Trekning av flere flotte gevinster på inngangsbilletten.

Vel møtt!

Styret