Industri Energi sine nettsider

Medlemsmøte AKF

Torsdag 7.juni kl. 1530 avholder Alnor Kjemiske Fagforening medlemsmøte i Nye infosal (Stangeland/Kopervik).

Saksliste:

  1. Protokoll 1/18
  2. Tariff
  3. Aktuelle saker og skriv
  4. Eventuelt.

Vel møtt!

Styret.