Industri Energi sine nettsider

Medlemsmøte

AKF avholder medlemsmøte onsdag 11.mai kl. 1530 i nye infosal (Kopervik/Stangeland)Saksliste:1. Protokoll 3/212. Tariff3. Samleforening4. Evt.Vel møtt!Styret