Industri Energi sine nettsider

Medlemsmøte

AKF avholder medlemsmøte tirsdag 7.mai kl. 1600 i nye infosal.

Saksliste:
1. Protokoll 3/18
2. Tariffkrav
3. Tannhelseforsikring
4. Aktuelle saker og skriv
5. Eventuelt

Vel møtt!

Styret