Industri Energi sine nettsider

Martin Sagen forlater Speira

Martin Sagen har valgt å forlate Speira for å benytte muligheten til å bli CEO i Ulefos, et norsk industriselskap innen vann og avløpsteknikk.Ny leder for Speiras virksomhet i Norge blir Stefan Schulze-Schwering.

Stefan Schulze-Schwering vil overta ansvaret som ny leder for forretningsområdet General Engineering i Norge samtidig som han beholder sin rolle som leder for Operational Excellence i Speira. Han vil overta det overordnede resultatansvaret for de to norske fabrikkene Holmestrand og Karmøy, som begge leverer gode resultater under eksisterende fabrikkledelse, han vil også få ansvar for de internasjonale salgskontorene.
Siden 2019 har Stefan Schulze-Schweringledet Speiras fagområde Operational Excellence. Stefan blir medlem av selskapets ledergruppe (EMT) og rapporterer til Einar Glomnes.
Stefan Schulze-Schwering blir styremedlem i det norske selskapet Speira AS hvor Glomnes er styreleder.
– Jeg ser fram til å fortsette vår gode relasjon til de norske fagforeningene under den nye ledelsen, sier Glomnes
Lederbyttet gjennomføres 1.januar 2022. Sagen og Schulze-Schwering vil bruke tiden fram til Martin forlater selskapet på å sikre en smidig overlevering av ansvaret.
Nyheten er hentet fra Yammer (Moritz Hansen)
Stefan Schulze-Schwering