Industri Energi sine nettsider

Margunn Sundve ny leder i AKF

På Årsmøte i går bleMargunn Sundve  valgt som ny leder i Alnor Kjemiske Fagforening.Jan Åge Johansen ble valgt som ny nestleder, og Per Frode Johansen ble valgt som ny sekretær.Yngve Eriksen ble gjenvalgt som Hovedverneombud.