Industri Energi sine nettsider

Lønnsutbetaling 20.mai for ansatte i Hydro Rolled Products AS

GBS HR Norge infomerer om tidligere lønnsutbetaling i mai for ansatte i Rolling.

 

 

I forbindelse med utskillingen av valseverkene fra Hydro, blir lønnsutbetalingen for mai flyttet fra fredag 28.mai til torsdag 20.mai for ansatte i Hydro Aluminium Rolled Products (HARP).
Overtid og andre variable tillegg som registreres, må være godkjent av leder senest 11.mai for å komme med på mai lønn. Det som blir godkjent etter dette, vil bli utbetalt på lønnskjøringen i juni.
Reisekjøringen for uke 20 vil også bli flyttet 1 dag med utbetaling 20.mai. Fristen for reisekjøringen forblir uforandret. Det vil ikke være noe reisekjøring for HARP i uke 21.
Fra og med juni, vil reise og lønnsutbetalingene gå som normalt igjen.
Dersom du på grunn av dette skulle få behov for lønnsforskudd i juni, må du gi beskjed til HR ved å sende en mail eller opprette sak i HR portalen senest 10.juni.