Industri Energi sine nettsider

Lønnsregulering 2020

Den 19.-21. oktober ble det gjennomført samordnede, lokale lønnsforhandlinger for alle selskap i Hydro, bortsett fra Rolled Products AS, Holmestrand og Hydro Extrusion AS, Magnor. Disse har begge egne lokale forhandlinger, og er derfor ikke omfattet av de samordnede lønnsforhandlingene.

Den økonomiske rammen endte på 1,65 % (inkludert sentrale tarifftillegg på 50 øre timen der det er relevant).
For tarifflønnede innebærer dette en økning på 7000 kr i grunnlønn, en økning på 700 kr i fagtillegget og en økning på 1000 kr i satsen for 20 års ansiennitet. Fagskoletillegget er endret slik at det nå også gjelder fagskole på 30 studiepoeng. Skifttillegget reguleres med 4 % i henhold til sentral protokoll mellom Norsk Industri og Industri Energi.
For individuelt avlønnede vil reguleringsarbeidet skje med utgangspunkt i den økonomiske rammen på 1,65 % og avtalte alders- og kvalifikasjonstillegg for masterutdannede og bachelorutdannede.
I tillegg er det enighet om endringer i blant annet reglene for permisjon med lønn for tilvenning i barnehage. 
Reguleringene av tarifflønnede vil bli gjennomført administrativt av GBS HR og vil være på plass fra og med november lønn. For individuelt lønnede vil reguleringsarbeidet i linjen foregå i november, og ny lønn vil være på plass fra og med desember lønn. All regulering vil være med tilbakevirkende kraft fra 1. juni for ansatte i nivå 1-9. De som skal ha sentralt avtalte tillegg vil få disse fra 1. april 2020.
Hydro Workplace (tekst: Eva Kristin Bergersen)