Industri Energi sine nettsider

Lønnsoppgjøret 2022

I år er det hovedoppgjør og det erbestemt at det skal være forbundsviseoppgjør. Her er de viktige datoer:

9. mars Frontfag er gått til tvungen mekling og
det er mulighet for strek den 1.april. Frontfaget
må i havn før elektrokjemisk og de lokale
forhandlingene kan starte.
3.- 4. mai Elektrokjemisk Overenskomst
Industri Energi forhandler med Norsk Industri,
Margunn Sundve Hydro og Ingunn Hansen
Speira deltar fra oss her.
11.mai Oppstart Hydro oppgjøret.
8-9. juni Lønnsforhandlinger Hydro.
Lønnsoppgjør Speira kommer
Lønnsoppgjør Bilfinger kommer
Lønnsoppgjør Hydal og HyTrans kommer
Lønnsoppgjør O.Hansen&Sønner kommer
Hva er forventningene til året lønnsoppgjør
blant våre medlemmer?
Gi tilbakemelding til din tillitsvalgt, så vil det bli
behandlet i gruppestyret og videre til
medlemsmøte i mai.