Industri Energi sine nettsider

Ladestasjon for elbiler på Hydro Karmøy

Fredag 12.auguat var det ofisiell åpning av ladestasjonen for elbiler på Hydro Karmøy.

Når vi «Et av våre bidrag til det grønne skiftet er å tilby våre ansatte og besøkende elbil lading på gjesteparkeringsplassen 7 «den grønne veggen» . Dette kkommer både ansatte , besøkende og klimaet til gode.  Når vi på denne kan bidra med å legge forholdene til rette for elbiler og dermed også.redusere utslipp, er vi godt fornøyde, sier prosjektleder Jens Inge Ve.

Ladestasjonen er et samarbeid mellom Hydro og Lyse. Det er montert 7 ladere (22kW) med Type 2 kabel tilkopling, bileier må ha medbragt ladekabel.

Betaling gjøres enten via VIPPS eller «Smart Charge»-app. Bruk av  lader er beskrevet i front av lader.