Industri Energi sine nettsider

Kurs om pensjon

LO i Nord Rogaland inviterer til kurskveld om pensjon og LO Favør torsdag 15.november kl. 1730-2000 i Haraldsgata 177 (Haugesund).

Vet du nok om fordelene i LO Favør, eller vil du vite mer om hva det innebærer å ga av med AFP eller pensjon?? For de som skal ta denne avgjørelsen kan det være vanskelig å bestemme seg.

  • Hvordan kommer jeg ut økonomisk?
  • Kan jeg jobbe videre?
  • Bør jeg jobbe lengre? osv.

Sted: Haraldsgata 177, 3.etasje (ring på klokke Folkets Hus inngang i Haraldsgata.

Påmelding til LO Kontoret, LO i Nord Rogaland ved Borgny Skogen, tlf. 916 11 989 eller på e-post: loin-r@online.no senest innen 08.11.18.

Det blir enkel servering!