Industri Energi sine nettsider

KRM er sertifisert for Hydro REDUXA 4.0

Valseverket på Karmøy er dermed de første fra Rolled Products som får dette sertifikatet.

Hydro REDUXA 4.0 standarden defineres som aluminium med CO2 utslipp på maksimalt 4,0 kg per produsert aluminium – verdenssnittet er 16,7 kg CO2/kg.
«Dette er et viktig skritt for Hydro i utvidelsen av tilbudet av aluminium med lite karbon, Vi tror det er en etterspørsel i markedet etter slike produkter i våre viktigste segmenter» sier Einar Glomnes, konserndirektør for Rolled Products.
Produktene er til å begynne med spesielt rettet inn mot byggemarkedet hvor det er stor vilje til å erkjenne fordelene med et mindre VCO2-fotavtrykk.
KRM kan nå spore nøyaktige utslippsdata for hver enkelt kveil og ordre.
Du kan lese mer på Hydro Workplace