Industri Energi sine nettsider

Koronavaksinering i BHT, anbefaling for menn og kvinner under 30 år

Nytt: Når det gjelder koronavaksinering kom det i går en ny anbefaling fra Folkehelseinstituttet om at både kvinner og menn under 30 år tilbys Pfizer ( Comirnaty). Dette vil selvfølgelig også gjelde ved vaksinering i BHT.