Industri Energi sine nettsider

Koronakrisen: Hydro tar grep

Hydro tar grep som følge av usikkerheten i markedet.

Nåværende tiltak inkluderer:

* Midlertidig reduksjon og oppsigelser

* Hydro fryser 25% av gjenværende 2020 investeringer

* Utsettelse av gjenåpningen ved Husnes aluminiumsverk

*Kostnadskutt og kostnadsdisiplin på tvers av selskapet

* Lønnsfrys for konsernledelsen og ingen bonus for 2020

* Styrevedtak om å endre utbytteforslaget på 1,25 kroner per aksje og isteden foreslå at styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på et senere tidspunkt, dersom forholdene ligger til rette for det.

Les mer om saken her