Industri Energi sine nettsider

Karmøy Teknologi Pilot: 30 elektrolyseceller er ferdigstilt.

KTP-prosjektet markerte tirsdag 26. september at de første 30 elektroysecellene er ferdigstilt.

Under markeringen påpekte Project Manager Ola Lekanger blant annet viktigheten av å jobbe sikkert når prosjektet går inn i sluttfasen: «Dere må alle jobbe sikkert.  Vi vet at frem mot oppstarten blir fremdriften viktig, men enda viktigere er sikkerheten til dere alle».

«Alle fagområder har vært involvert, og samtlige som har deltatt i dette arbeidet er like viktige for at KTP skal bli en suksess». På vegne av Hydro og prosjektet ble det uttrykt takk til alle som har vært med og bidratt i prosjektet.

Markeringen ble avsluttet med lunsj for alle som jobber med ferdigstillelsen av KTP.

FotoL Eivind Skeie