Industri Energi sine nettsider

Karmøy Metallverk deltar i nasjonal Coronaforskning

Høgskolen på Vestlandet (HVL) har invitert Karmøy Metallverk om å delta i en nasjonal studie av Covid-19 og hvordan folk i Norge er blitt berørt av pandemien. Studien er finansiert av Norges Forskningsråd.

Studien skal undersøke ulike reaksjoner på pandemien både i offentlig og privat virksomhet. Konkret skal den klarlegge hvordan folk har tilpasset seg retningslinjer, regler og anbefalinger for å hindre smittespredning. Videre skal forskningen undersøke hvordan befolkningen vurderer smitteverntiltak for å beskytte særlig sårbare grupper.
KMV vil delta i dette viktige forskningsarbeidet utfra de erfaringer HR og HMS på verket har rundt smitteverntiltak og holdningsskapende arbeid. Gjennom å bidra i nasjonal forskning på dette området bidrar vi som organisasjon til økt kunnskap og læring. Slike forskningsbidrag kan være med å styrke og videreutvikle det svært viktige smittevernsarbeidet som pågår både nasjonalt og internasjonalt.
Hydro Workplace: Torbjørn S. Heyerdahl