Industri Energi sine nettsider

Kantinen blir stengt fra og med tirsdag 23.03

På bakgrunn av det høye smittepresset på Haugalandet er det i Pandemiberedskapsgruppen besluttet å stenge ned all aktivitet i kantinen på Hydro Karmøy fra og med tirsdag 23.03.

Nedstengingen vil i første omgang vare til og med 06.04. Utkjøring med bil vil også opphøre i denne perioden. Dette betyr at det må planlegges å medbringe mat til jobb selv i denne perioden.
Vil presisere at de ansatte på kantinen har gjort en kjempegod jobb hele perioden for å ivareta smittevern. Vi ser alle frem til at kantinen kan åpne igjen!
Workplace: Jan Axel Roness