Industri Energi sine nettsider

Kantine 2 er fortsatt stengt

Kantine 2 åpner ikke i dag som planlagt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ny dato for åpning etter ferien er 26. august.