Industri Energi sine nettsider

Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Alnor Kjemiske Fagforening

Mandag den 26.september kl. 1800 blir det avholdt ekstraordinært Årsmøte på «Salteriet» (AKF-huset).

Dagsorden:

Sak 1: Åpning/Konstituering

Sak 2: Samleforening

Sak 3: Vedtekter

Styre