Industri Energi sine nettsider

Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i AKF Hydro klubben

Mandag den 26.september kl. 1900 blir det avholdt ekstraordinært Årsmøte i AKF klubben på «Salteriet» (AKF-huset).

Dagsorden:

Sak 1: Åpning/Konstituering

Sak 2: Valg

Styre