Industri Energi sine nettsider

Ingrid Guddal ny fabrikksjef for Hydros resirkuleringsanlegg i USA

Etter fire år som fabrikksjef ved Hydro Karmøy, flytter Guddal til USA  våren 2023. Tiltredelsesdato vil bli bestemt senere.

På Karmøy har hun blant annet har vært sentral i en vellykket verifisering av Hydros teknologipilot.

Før Guddal kom til Karmøy sommeren 2018 har hun hatt flere lederroller i Hydro.

Arbeidet med å finne ny fabrikksjef ved Hydro Karmøy har startet.

 

Du kan lese mer her