Industri Energi sine nettsider

Hydro overtar Sapa!

Hydro har inngått en avtale med Orkla om å kjøpe deres eierandel i Sapa.

Avtalen vil gi Hydro fullt eierskap til verdens største selskap innenfor ekstruderte produkter og gjøre Hydro til det ledende selskapet i den globale aluminiumsindustrien. Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg sier at avtalen er helt i tråd med Hydros strategiske retning og vil gjøre Hydro bedre, større og grønnere på en gang.

Sapa er verdens største selskap innenfor aluminiumsløsninger. Dette inkluderer ekstruderte produkter, presisjonstrukne rør og byggesystemer i om lag 40 land. ( markedssementer: transport og bil, bygg og anlegg og emballasje)

Med Sapa`s 22400 ansatte vil «nye» Hydro øke antall ansatte til 35400.

Avtalen er forutsatt godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter, og er forventet godkjent i andre halvdel av 2017.