Industri Energi sine nettsider

Hydro investerer 320 millioner på Karmøy

Investeringen inkluderer modernisering og oppgradering av kraftforsyningssystemet og anodeservicelinjen ved verket. Forbedringene sikrer fremtidig produksjon og styrker Hydro Karmøys posisjon som leverandør av lavkarbonaluminium til det europeiske markedet.

Investeringen inkluderer installasjon av et nytt 22 kV koblingsanlegg i AP18-elektrolyselinjen for å sikre fortsatt trygg energiforsyning. I tillegg skal deler av anodeservicelinjen fornyes, med ytterligere automatisering av transportsystemet for anoder. Dette vil redusere trafikk med kjøretøy på området og forbedrer dermed også sikkerheten. Prosjektene starter opp i fjerde kvartal 2022, og forventes å være fullført innen utgangen av 2024.

– Vi investerer i fremtiden til Hydro Karmøy, og bekrefter våre langsiktige ambisjoner som produsent av lavkarbonaluminium basert på fornybar vannkraft til det europeiske markedet. Samtidig vil vi forbedre sikkerheten gjennom økt automatisering og optimalisert drift i anodeverkstedet, sier Ola Sæter, leder for primærproduksjon i Hydro.

Hydro Karmøy produserer 270 000 tonn primæraluminium hvert år. Anlegget er verdensledende på energieffektiv elektrolyseproduksjon. Hydro Karmøy har to produksjonslinjer for primæraluminium, AP18-linjen og Karmøys teknologipilot. Den nye investeringen er en modernisering av AP18-linjen.

– Denne investeringen vil gjøre anlegget mer robust. På den måten sikrer vi konkurransekraften til Hydro Karmøy og våre norske aluminiumsverk, sier Sæter.

Viktig for Karmøy

– Hydro Karmøy er viktig for regionen, med mer enn 500 svært kompetente medarbeidere. Verket spiller en viktig rolle for Hydros lønnsomhets- og bærekraftsambisjoner og vil være det også i fremtiden, sier fabrikksjef Ingrid Heradstveit Guddal.

Både interne Hydro-ressurser og eksterne leverandører vil bidra til prosjektet. Planlagt oppstart er i fjerde kvartal 2022 og forventes ferdigstilt i 2024. Endelig investeringsbeslutning for prosjektet er ventet høsten 2022.

Publisert på hydro.com (Kristin Karlstad, Head of Communication & Public Affairs, Hydro Aluminium Metal