Industri Energi sine nettsider

Hydro gir 400 000 kroner til utbedring av Visnes-området

Etter innspill fra LO i Hydro donerer Hydro kr. 400 000,- til vertskommunene. Midlene skal bidra til at befolkningen på Karmøy, særlig barn og unge, får flere utemuligheter i en tid hvor mange, som følge av Covid-19-pandemien, planlegger hjemme- og Norgesferie .

Mandag 23. mars sendte LO i Hydro et brev til konserndirektør Hilde M Aasheim og Styreformann Dag Majdel angående Hydros utbetaling av aksjeutbytte.

Etter å ha registrert at Kværner konsernet donerte 10 millioner kroner til vertskommunene Stord og Verdal, syntes LO i Hydro at de viste et samfunnsansvar som vi mente at Hydro burde ta til etterretning.
Det resulterte i at Hydro tok innspillet på alvor og utsatte utbetaling av aksjeutbytte for å se hvordan en kommer gjennom de store utfordringene som Corona Pandemien er.

LO Hydro oppfordret i den samme uttalelsen om å gi en donasjon på samme måte som Kværner gjorde, og dette fikk LO Hydro gjennomslag for. Det utløste en donasjon på kr. 400 000 til nesten alle vertskommunene til Hydro. Noen kommuner gjenstår ennå , men det blir det jobbet med.

I møte med ledelsen sentralt ble det bestemt at det blir opp til de lokale tillitsvaltge, fabrikksjef og den politiske ledelsen i vertskommunene å fordele dette.

ALnor Kjemiske Fagforening er stolte av å få til en slik donasjon i lag med de andre LO foreiningene i Hydro, og må gi skryt til den sentrale ledelsen for at de bidrar for å avhjelpe de problemene Corona pandemien har påført vertskommunene, samtidig som det er en bekreftelse på at kommunene har bidratt til at de ansatte har holdt anleggene i gang under disse utfordrende tidene.

Du kan lese mer om saken på h-avis