Industri Energi sine nettsider

Hydal får nye eiere.

Avtalen mellom Hydal As og Lifco ABs datterselskap, Cenika AS ble signert 4.juli.

På et infomøte for de ansatte på Hydal 4.juli ble det opplyst om at Cernika AS, som eies av Lifco AB, overtar akjemajoriteten i selskapet. Daglig leder Hagbard Sandhåland og styreleder Ståle Karlsen opplyste at målet ved salget er å skape ytterligere vekst og lønnsomhet i Hydal AS, og at dette vil gjøre Hydal AS til en større aktør i elektrobransjen i Skandinavia.

Hydal vil drives videre som i dag, med samme ledelse, og  Hagbard Sandhåland vil fortsette som daglig leder. Alle ansatte beholder jobben, og det er inngått en 5-årig leieavtale mellom Hydal AS og Hydal Eiendom.

Cernika AS har ca 40 ansatte og har hovedkontor og lager i Drammen. Lifco AB har hovedkontor i Stockholm. Styreleder i Cernica AS, Svein Tore Mo, vil også overta som styreleder i Hydal AS.

Sandhåland og Karlsen beholder en aksjepost og vil fortsette i styret.