Industri Energi sine nettsider

Hovedoppgjøret 2022: Brudd i lønnsforhandlingene for elektrokjemisk industri

Den 3. og 4. mai var det tid for tarifforhandlinger mellom Industri Energi og Norsk Industri på Elektrokjemisk Overenskomst, som både Hydro, Speira Karmøy og Bilfinger omfattes av. Fra Alnor Kjemiske Fagforening deltok Margunn Sundve, Hydro og Ingunn Hansen, Speira.

Vi har krevd økt kjøpekraft og vi har hatt fokus på rammene for de lokale
forhandlingene. Den 3. mai ble listen over våre krav overlevert Sten Lier Hansen
i Norsk Industi av forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Onsdag den 4. mai var det enighet mellom partene at vi gikk til brudd, og det blir
derfor megling hos Riksmegleren, trolig i begynnelsen av juni. Vi kommer
tilbake til dato når den er fastsatt av Riksmegleren.

De lokale forhandlingene i Hydro og Speira som var oppsatt den 7.-10.juni blir
dermed utsatt.

Forhandlingene på Elektrokjemisk Overenskomst skal være
ferdig før de lokale lønnsforhandlingene starter.