Industri Energi sine nettsider

Hilde M Aasheim tiltrer i dag som Hydros nye konsernsjef

Hydros nye konsernsjef vil fokusere på lønnsomhet og bærekraft. Hilde Merete Aasheim overtok stillingen som Hydros nye konsernsjef på onsdag, med mål om å øke lønnsomheten og styrke arbeidet for å gjøre selskapet til en ledende leverandør av avanserte lavkarbonprodukter og -løsninger.

Aasheim lanserte flere tiltak for å støtte opp om sin forretningsagenda, blant annet en fornyelse av selskapets konsernledelse, en omstrukturering og strategisk gjennomgang av forretningsområdet Valsede Produkter, en strengere kapitaldisiplin og kapitalfordeling, i tillegg til en revitalisering av selskapets forbedringsprogrammer og identifisering av nye forbedringsmål på alle forretningsområder og i alle stabsfunksjoner. En styrket forbedringsagenda for selskapet vil bli utviklet og presentert i tredje kvartal.– Selv om vi fortsatt er optimistiske når det gjelder de langsiktige utsiktene for aluminium og Hydro etterhvert som vi går mot et sirkulært lavkarbonsamfunn, må vi erkjenne at vi har utfordringer vi må løse for å styrke resultatene og kontantstrømmen vår, sier Aasheim. Hun tilføyer at Alunorte må komme tilbake i full drift så snart som mulig for å gjenopprette normal drift i Brasil.

– Vi vil øke ambisjonene våre når det gjelder å effektivisere driften og sørge for en strengere kapitaldisiplin framover, og vi vil undersøke alle muligheter for å bedre inntjeningen fra Valsede Produkter i framtiden, sier hun.

Eivind Kallevik vil overta som leder for Primærmetall etter Hilde Merete Aasheim med virkning fra 15. august. Einar Glomnes, tidligere leder for globale deleide verk i Primærmetall, vil erstatte leder for Valsede Produkter, Kjetil Ebbesberg, med umiddelbar virkning, mens Pål Kildemo vil overta som konserndirektør for økonomi og finans (CFO) etter Eivind Kallevik med virkning fra 15. august. I overgangsperioden vil Kildemo være fungerende leder for Primærmetall i tillegg til sin nåværende stilling som leder for finans i Primærmetall.

Innovasjon og bærekraft:

I henhold til Aasheim vil Hydro styrke arbeidet med avanserte lavkarbonprodukter- og løsninger, basert på en mer bærekraftig miljøprofil gjennom hele verdikjeden og livsløpet for aluminium.

– Kundene søker stadig mer avanserte løsninger med lavest mulig miljøpåvirkning, fra bygg og anlegg til biler, emballasje og elektronikk. Dette gjør at vi kan kommersialisere vår bransjeledende miljøprofil og ledende posisjon innenfor prosessteknologi og produktinnovasjon, sier Aasheim.

Hydro er allerede det eneste aluminiumselskapet som kan forsyne den globale bygg- og anleggsindustrien med løsninger som inneholder minst 75 prosent brukt skrap gjennom den sertifiserte legeringen 75R, og som også kan tilby primæraluminium som lavkarbonprodukt, med en miljøinnvirkning på maksimalt 4 kilo CO2 per kilo aluminium.

Hentet fra Hydros intranett!

Banner AOF