Industri Energi sine nettsider

GRATULERER!!!

Milepæl: Produksjonen ved teknologipiloten på Karmøy har nå startet.

Mandag 29.januar ble den første av i alt 60 celler startet. Dette markerer begynnelsen på verifiseringen av verdens mest klima- og energieffektive aluminiumteknologi. Konserndirektør Hilde Merete Åsheim sier at Piloten er i rute, både i forhold til tidsplan og budsjett, noe som er en stor prestasjon med tanke på de banebrytende resiltatene  en tar sikte på å oppnå.

«Vi gjør noe ingen andre har gjort før, og årsaken til at vi har kommet dit vi er i dag kan oppsummeres i ett ord: mennesker. Dagens gratulasjoner går til de mange medarbeiderne som har jobbert i ulike team ved en rekke kontorer og anlegg i hele Hydro.» sier hun.

Hun retter en stor takk til alle som har bidratt til at prosjektet er blitt en suksess.

Oppstarten vil pågå utover våren og sommeren før alle cellene er startet. Piloten skal produsere 75 000 tonn aluminimum pr. år.  Ambisjonen er å redusere energiforbruket med rundt 15 prosent per kilo aluminium produsert målt i forhold til verdensgjennomsnittet, og med de laveste CO₂-utslippene i verden. Kostnadene er beregnet til 4,3 milliarder kroner, inkludert rundt 1,6 milliarder kroner i støtte fra Enova.

Fabrikksjef Tom Petter Johansen inviterer til allmøte tirsdag 30.januar kl 1400-1500 i kantine 2 («Seaside»). Det vil bli orientering ved Ola Sæter og Tom Petter Johansen.

Konserndirektør Hilde Merete Åsheim. (foto: Norsk Hydro)
Glade ansatte på Hydro Karmøy. Foto: Norsk Hydro