Industri Energi sine nettsider

Gratis datakurs for AKF-medlemmer

AOF Haugaland vil nå i februar starte nytt datakurs som tar for seg de mest brukte Office-programmene.

Som AKF medlem kan du søke LO om utdanningsstipend på kr. 4.000,- til dekning av kursavgift,  slik at kurset blir GRATIS. (må ha vært fullt betalende, yrkesaktivt medlem i Industri Energi i minst 6 mnd. for å få stipend)

Microsofts programmer kommer stadig ut med nye versjoner. De nye programversjonene har nye funksjoner og nye måter å gjøre ting på. Det er ikke alltid like lett å sette seg inn i  de nye oppdateringene på egenhånd, og nå kan du

gjennomføre et 36 timers kurs som lærer deg å bruke følgende programmer på  en enkel og effektiv måte:


Innhold Minidatakortet:

Word 2016 – 12 timer
Excel 2016 – 12 timer
Power Point 2016 – 12 timer

Etter endt kurs vil du motta kursbevis som  dokumenterer din kompetanse.  Kurset skal bidra til økt trivsel, økt kvalitet og  produktivitet når du benytter PC’en på arbeidsplassen og hjemme.


Krav til forkunnskaper:

Grunnleggende bruk av data

 

Kurset går i perioden 22. februar – 26. april, ved AOF Kurssenter.
Totalt 36 timer undervisning, fordelt over 9 undervisningskvelder, fra kl. 17-21

Selv om du jobber skift og ikke har anledning til å delta på alle kurskveldene, så kan du allikevel delta på kurset.

Ønsker du å melde deg på kurset, eller få mer informasjon,  så ta kontakt med Tone Robberstad på AOF Haugaland, tlf. 917 55 798 eller tone.robberstad@aof.no