Industri Energi sine nettsider

Godt 3.kvartal for Karmøy Metallverk

I tredje kvartal leverte metallverket ved Hydro Karmøy et overskudd på 40 millioner kroner før renter og skatt, mens valseverket endte på et underskudd på to millioner kroner.

Metallverket leverer godt og inntjeningen er på et bra nivå. Vi har stabil og god drift, dollarkurs og metallpris har bedret seg, men høyere råvarekostnader gjør at resultatet er lavere enn i andre kvartal, sier fabrikksjef vet metallverket Ingrid Guddal.– Kundene er svært tilfredse med kvalitet, presisjon og servicen på aluminiumet vi leverer, sier Guddal. Trådstøperiet leverer hovedsakelig produkter som går til høyspentkabler, mens pressboltstøperiet leverer til det europeiske bilmarkedet, sier hun.

Siden i juni har teknologipiloten ved Hydro Karmøy vært i full drift. Med 60 elektrolyseceller i drift er vi i gang med å verifisere teknologien i full skala.Også den andre elektrolysehallen på Karmøy, AP18, leverer solid.

Valseverket

Fabrikksjef ved valseverket, Svein Oscar Vormedal, sier tredje kvartal alltid er utfordrende, med planlagt vedlikeholdsstans i juli samtidig med fellesferie.

– Vi gjennomførte vedlikeholdsstansen på en faglig god måte og fikk i mål flere større ombygninger og forbedringer på maskiner og utstyr, sier han.

Fabrikksjefen ved valseverket trekker også frem Hydros nylige beslutning om å investere ni millioner kroner i 2019 i nytt skjæreutstyr på en av valseverkets maskiner, som vil bidra til å øke produksjonsvolumet og øke kvaliteten på valsverkets skjærte aluminiumbånd.

HMS

Både metallverket og valseverket kan melde om lavt sykefravær. Vormedal, fabrikksjef ved valseverket, sier at det jobbes godt med sikkerhet.

– Sist vi hadde en personskade med fravær i valseverket var i 2011. Vi ser at både ansatte og innleide viser eierskap til en god sikkerhetskultur, sier han.

Les mer på Hydro intranett.

Banner AOF