Industri Energi sine nettsider

Gjenvalg i AKF

Totalt var det 35 medlemmer som møtte opp for å overvære:

1. åpning konstituering
2. årsberetning
3. regnskap
4. innkomne forslag
5. bevilgninger
6. valg
7. avslutning

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig valgt, se resultat nedenfor.
Dirigentbordet som bestod av Olav Støylen, dirigent, Georg Vikshåland og Per Arne Rosenberg som sekretærer, loset årsmøtet trygt i havn, og ble belønnet med blomster.

Etter møtet, ble det tradisjon tro, servert reker med tilbehør.

Valgte på årsmøte i Alnor Kjemiske Fagforening:

Leder: Sten Roar Martinsen (EL) 2 år
Nestleder: Margunn Sundve (ST) Ikke på valg
Sekretær: Jan Åge Johansen (KRM) Ikke på valg
Kasserer: Per Frode Johansen (ST) 2 år
Miljøtillitsvalgt/Hovedverneombud: Yngve Eriksen (ST) Ikke på valg

Styre i AKF:
Leder
Nestleder
Sekretær
Miljøtillitsvalgt/hovedverneombud
Ungdomstillitsvalgt*
Merkantiltillitsvalgt Trygve Eriksen
Hovedtillitsvalgt elektrolyse Anders Utne
Hovedtillitsvalgt støperi Per F. Johansen
Hovedtillitsvalgt valseverk Ingunn Hansen
Observatør med møterett:
Hovedtillitsvalgt Bilfinger Kåre Fossdal
Tillitsvalgt logistikk Geir Sunde
Tillitsvalgt tråd Odd J. Odde

Vara miljøtillitsvalgt/varahovedverneombud: Trygve Brandtzæg (ikke styreverv) Ikke på valg
Ungdomsutvalget: Lars Henrik Netland, Sandra Haave Aanensen, Carl Harald Eriksson, Jonas K Hansen, Gjertrud Louise Sandhåland, Kjell Tore Michelsen, Simon Hasselkvist
* leder konstitueres på første møte.
Merkantilutvalget: Trygve Eriksen, Arvid Seljestokken, Else Marie Rossebø
Revisorer: Per Arne Rosenberg og Odd Johan Odde
Vararevisor: Torbjørn Brekke og Helge Syre
Eventyrhagen:
Janne Ulriksen (El) 2 år
Roald Alsaker (El) 1 år
Ola Olsen (Merkantil) 1 år
LO I Nord Rogaland:
Helge Syre Vara: Sten Roar Martinsen
Georg Vikshåland Vara: Anders Utne
Per Arne Rosenberg Vara: Per Frode Johansen
Trygve Eriksen Vara: Jan Åge Johansen

Gjenvalg: kasserer Per Frode Johansen
Dirigentbordet: fv: Per Arne Rosenberg, Olav Støylen, Georg Vikshåland
Sten Roar Martinsen ble gjenvalgt som leder i AKF.