Industri Energi sine nettsider

Gjenvalg i AKF

På Årsmøte i går ble Per Frode Johansen og Roald Alsaker gjenvalgt som henholdsvis kasserer og vara hovedverneombud i Hydro.

31 medlemmer møtte opp på «Salteriet» for å overvære:
1. åpning konstituering
2. årsberetning
3. regnskap
4. innkomne forslag
5. bevilgninger
6. valg
7. avslutning
Dirigentbordet, som bestod av Asle Reime, dirigent, Georg Vikshåland og Nina Larsen som sekretærer, loset årsmøtet trygt i havn.
Valgte på årsmøte i Alnor Kjemiske Fagforening:
Leder: Margunn Sundve(Metallverket) ikke på valg
Nestleder: Jan Åge Johansen (Speira/KRM) ikke på valg
Sekretær: Per Frode Johansen(Metallverket) ikke på valg
Kasserer: Per Frode Johansen (Metallverket) Valgt for 2 år
Miljøtillitsvalgt/Hovedverneombud: Yngve Eriksen (Metallverket) ikke på valg
Styre i AKF:
Leder
Nestleder
Sekretær/Kasserer
Miljøtillitsvalgt/hovedverneombud
Ungdomstillitsvalgt* valgt for 1 år
Merkantiltillitsvalgt Trygve Eriksen valgt for 1 år
Avdelingstillitsvalgt elektrolyse Anders Utne valgt for 1 år
Avdelingstillitsvalgt pressboltstøperi Alf Ytreland valgt for 1 år
Hovedtillitsvalgt Speira/KRM Ingunn Hansen valgt for 1 år
Avdelingstillitsvalgt trådstøperi Odd Johan Odde valgt for 1 år
Observatør med møterett:
Hovedtillitsvalgt Bilfinger Kåre Fossdal valgt for 1 år
Tillitsvalgt logistikk Atle Medhaug valgt for 1 år
Forhandlingutvalg: Leder, nestleder og sekretær i styret.
Økonomiutvalg: Leder, nestleder og sekretær/kasserer
Datautvalg: Datatillitsvalgt, kompetansetillitsvalgt og vara Miljøtillitsvalgt/Hovedverneombud.
Kompetanseutvalg: Kompetansetillitsvalgt/nestleder og nestleder Merkantil Faggruppe.
Forsikringsutvalg: Kasserer og FU`s forsikringsansvarlig
Vara miljøtillitsvalgt/varahovedverneombud:Roald Alsaker (Metallverket) valgt for 2 år
Ungdomsutvalget: Daniel Frøiland, Benedicte Sakkestad, Arne Hordnes, Asgeir Johnsen, Futsum Mebrathu, Emily Kvalavåg, Camilla Apeland og Kristoffer Hemnesvalgt, alle  for 1 år
* leder konstitueres på første møte.
Merkantilutvalget: Trygve Eriksen, Arvid Seljestokken, Else Marie Rossebø
Revisorer: Per Arne Rosenberg og Helge Syre
Vararevisor: Torbjørn Brekke og Daniel Føiland
Eventyrhagen:
Kari Kaldheim (Merkantil) valgt for 2 år
Roald Alsaker (Metallverket) ikke på valg
Ola Olsen (Merkantil) ikke på valg
LO I Nord Rogaland:valgt for 1 år
Helge Syre Vara: Margunn Sundve
Georg Vikshåland Vara: Anders Utne
Per Arne Rosenberg Vara: Per Frode Johansen
Trygve Eriksen Vara: Jan Åge Johansen
Odd Johan Odde Vara: Alf Ytreland
Dirigentbord: fra venstre Georg Vikshåland, Asle Reime og Nina Larsen.